Patlamadan Korunma Dökümanı

  • Patlama riskinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
  • Çalışma yerleri ile uyarı cihazları da dahil iş ekipmanının tasarımı, işletilmesi, kontrol ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak sağlanması
  • İşyerinde kullanılan tüm ekipmanın “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne uygun hale getirilmesi

konuları işlenir.