Acil Durum Eylem Planlaması

Olması muhtemel acil durumları değerlendirir

Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirler

Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirlerin alınmasını sağlar.

Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yapar

Çalışanları acil durumlara hazırlanmak amacıyla tatbikatlar ve tahliye senaryoları yapar,

Acil durum işaretleme çalışmaları, toplanma yerleri ve ekipleri oluşturur,

İşin niteliğine göre çalışanlara; Koruma, kurtarma, söndürme,deprem, sel,sabotaj ve ilkyardım konularında eğitim verir.

 

İşyerlerinde tehlike sınıfı gözetmeksizin ortaya çıkabilecek bazı özel durumlar mevcuttur. Doğal afetler ve yangınlar bunlara verilecek en uygun örnekler olur. Her işin de bir risk taşıdığı göz önünde bulundurulunca meydana geldiğinde telaş ve paniğe sebebiyet verecek olayların oluşması mümkündür. Bu gibi durumlarda ne yapacağını bilemez bir şekilde hareket edilmesi durumun daha da kötüleşmesine neden olabilir. Daha fazla can ve mal kaybı oluşmaması için alınan tüm önlemlere karşın çıkabilecek olumsuz durumlar için acil durum planı yapılması gerekir. Böylece kritik anlarda kimin ne yapması gerektiği açıkça belirtilmiş ve panik halinde oluşacak kafa karışıklığı giderilmiş olur.